Nová zelená úsporám

Naše společnost Vám nabízí v této oblasti vzhledem k velkým zkušenostem z minulého programu (úspěšně vyřízeno přes 400 projektů) komplexní služby.

Nově nabízíme zaměření objektu našimi techniky – tuto službu je nutné objednat v případě, kdy nemáte projektovou dokumentaci, nebo je dokumentace neúplná.

Celý proces začíná tzv. studií variantních řešení opatření dle podmínek programu. Dostáváte pak do rukou možnosti volby a dle Vašich finančních možností a očekávání vybíráte jednu z variant, z které posléze vzniká projektová dokumentace. Dále je pak samotné podání žádosti, projektu, celková administrace jednání s úředníky na SFŽP – tyto služby samozřejmě také nabízíme. Poslední krokem k dokončení je tzv. odborný technický dozor, který můžeme také provést.

Více info na novazelenausporam.cz