Inženýrské sítě

Projektujeme rozvody plynu, vody a kanalizace pro větší objekty a veřejné budovy. Zkušenosti máme i s technologickými celky např. odlučovače ropných látek u benzinových stanic a různých pracovišť s automobily, či odlučovače tuků v restauračních provozech. Řešíme projekt rozparcelování daného území společné s celkovou infrastrukturou – komunikace, veřejné osvětlení a již zmíněné sítě s rozvody.

Pro konkrétní dotaz nás kontaktujte.